21.05.2017թ.- Վեր.Գրիգոր Յումուշակյան, ««Անծանոթ Աստվածը» մեր Աստվածն է» (Գործք Առաքելոց 17.22-31)