28.05.2017թ.- Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Աստծո գութը և մեր արձագանքը» (Բ. Թագավորաց 9.6-13)