11.06.2017թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Սուրբ Հոգու գործը» (Հովհ. 16.5-15)