09.07.2017թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Մտածելակերպի փոփոխություն» (Փիլիպ. 2.1-11)