Վեր. Մգրդիչ Մելքոնյանի ողջույնի խոսքը eca.am-ի այցելուներին