Վերերապատվելի Վահան Յ. Թութիկյանի Սուրբ Ծննդյան ուղերձը

Սիրելի Գործակիցներ եւ Բարեկամներ,
Պատրաստութիւնը անհրաժեշտ է կեանքի կարեւոր անցուդարձերու եւ հանգրուաններու ընթացքին:
Յիսնակի եղանակին մէջ ենք արդէն: Յիսնակը` Ծնունդի նախորդող քանի մը շաբաթներու հոգեւոր պատրաստութեան, խոկումի, ապաշխարութեան շրջանն է՝ դիմաւորելու Քրիստոսի Ծննդեան Մեծ Դէպքը, զայն մեր կեանքերուն մէջ ընդունելու եւ իր Երկրորդ Գալստեան պատրաստուելու համար:
Այս եղանակը յար եւ նման է Եսայի Մարգարէի կոչին, «Պատրաստեցէ'ք Տիրոջ ճամբան, շտկեցէ'ք Անոր շաւիղները»:
Ս. Ծննդեան պատգամը այն է թէ՝ Աստուած արդէն եկած է մեզի Տէր Յիսուս Քրիստոսով: Մեզի կը մնայ զայն ընդունիլ եւ ուրիշները պատրաստել որ նոյնը ընեն:
Իմ մաղթանքս ու աղօթքս է, որ Յիսնակի այս սուրբ եղանակը՝ դառնայ իրօք հոգեւոր խոստումի, հսկումի եւ զարթօնքի շրջան մը մեզի եւ մեր հոգածութեան յանձնուած հօտերուն: Յայնժամ Ս. Ծնունդը կը դառնայ ճշմարիտ տօնակատարութեան առիթ մը:
Այս առիթով կը մաղթեմ ձեզի օրհնաբեր եւ երջանիկ Ծնունդ մը ձեզի եւ ձեր եկեղեցիներուն:
«Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, Ձեզի մեզի մեծ աւետիս»:

Վեր. Վահան Յ. Թութիկեան
Գործադիր Տնօրէն ՀԱՀԽ-ի