Փետրվար 29- ՂՈՒԿԱՍ 10.25-37- Դու էլ այդպես արա


 • Փետրվարի 24- ՂՈՒԿԱՍ 9.51- Հիսուսն Իր դեմքը դեպի Երուսաղեմ դարձրեց
 • Փետրվարի 25- ՂՈՒԿԱՍ 9.57-58- Աշակերտության գինը
 • Փետրվարի 26-ՂՈՒԿԱՍ 9.59-60- Աշակերտությունն անհետաձգելի գործ է
 • Փետրվարի 27- ՂՈՒԿԱՍ 9.61-62- Աշակերտությունն անձնական գործ է
 • Փետրվարի 28- ՂՈՒԿԱՍ 10.1- Անձնազոհության հետքերով
 • Մարտ 2- Ղուկաս 10․38-42- Արա կարևորը, ոչ թե հնարավորը
 • Մարտ 3-ՂՈՒԿԱՍ 11.1-4- ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔ
 • Մարտ 4- ՂՈՒԿԱՍ 11.33-36- ԼՈՒՅՍ` ԽԱՎԱՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ
 • Մարտի 5- ՂՈՒԿԱՍ 11.29-32- ՀԱՎԱՏԱ, ԻՍԿ ՀԵՏՈ ԿՏԵՍՆԵՆՍ...
 • Մարտի 6- Ղուկաս 12.1-3- Քայլել կեղծավորությունից դեպի անկեղծություն
 • Մարտի 9- Ղուկաս 12.22-31-Քայլել ՝ ամեն բանի համար հոգս անելուց դեպի Աստծո Արքայությունը փնտրելը
 • Մարտի 10- Ղուկաս 12.37-38- Քայլել Հիսուսի հետ նշանակում է նախ ընդունել Նրա սպասավորությունը
 • Մարտի 11-Ղուկաս 12.35-40- Քայլել՝ երկակի պատրաստությամբ
 • Մարտի 12- Ղուկաս 12.54-56- Քայլել՝ «այս ժամանակը» քննելով
 • Մարտի 13- Ղուկաս 13.1-5 Քայլել ամեն օր ապաշխարությամբ
 • Մարտի 14- Ղուկաս 13.6-9- Քայլել՝ անպտղությունից դեպի պտղաբերություն
 • Մարտի 16-Ղուկաս 13.22-30- Քայլել՝ Նրա հետ նեղ դռնից ներս մտնելով
 • Մարտի 17-Ղուկաս 14.25-33- Քայլել դեպի Հիսուսը՝ գիտակցելով աշակերտության գինը
 • Մարտ 18- Ղուկաս 15- Ինքնաարդարացմա՞ն, թե՞ խոստովանության ճանապարհ
 • Մարտի 19 - Ղուկաս 15.1-10- Քրիստոսի սերը
 • Մարտի 20- Ղուկաս 15.11-32- Քայլենք սիրող Հոր հետքերով
 • Մարտի 21- Ղուկաս 15.11-32- Հնազանդ, բայց սերը կորցրած որդին
 • Մարտի 23-Ղուկաս 16.1-13- Քայլենք դեպի հավատարմություն
 • Մարտի 24- Ղուկաս 16.14-18- Քայլելով` մարդուն հաճեցնող օրենքից դեպի Աստծո Արքայություն
 • Մարտի 25- Ղուկաս 16.19-31- Երկու դարպասների առջև
 • Մարտի 26- Ղուկաս 17.1-4 - Խուսափելով գայթակղելուց՝ քայլենք դեպի ներում
 • Մարտի 27- Ղուկաս 17.5-9- Հավատարմությաբ ծառայողների ընթացքը
 • Մարտի 28- Ղուկաս 17.11-19- Անշնորհքությունից դեպի շնորհակալություն
 • Մարտի 30- Ղուկաս 19. 1-10- Խաչի ճանապարհը բոլորի փրկության համար է
 • Մարտի 31- Ղուկաս 19.11-28- Հիսուսը Թագավոր է, բայց ոչ երկրային
 • Ապրիլի 1-Ղուկաս 20. 9-19- Հեթանոսները հրավիրված են Տիրոջ Տուն
 • Ապրիլի 2- Ղուկաս 20.20-26- Ամեն բան Աստծուն է պատկանում
 • Ապրիլի 3-Ղուկաս 20. 41-44- Հիսուսը Դավթի որդին չէ, Հիսուս Քրիստոսը մեծ է Դավթից և բոլորից
 • Ապրիլի 4- Ղուկաս 19.35-44- Երուսաղեմի խաղաղությունը
 • Ապրիլի 6- Ղուկաս 22.14-20- Աստծո սեղանը
 • Ապրիլի 7- Ղուկաս 22.24-30- Ո՞վ է մեծը
 • Ապրիլի 8- Ղուկաս 22.39-46- Նա մինչև վերջ հնազանդ եղավ
 • Ապրիլի 9- Ղուկաս 23.38-43- Փրկությունը եկավ
 • Ապրիլի 10- Ղուկաս 23.50-55- Թաղումը
 • Ապրիլի 11-Ղուկաս 23.56- Նոր Արարչագործությունը