Ինչու՞ և ինչպե՞ս սերտել Աստվածաշունչը


Այս դասախոսությունը հնչել է 2018թ.-ի մայիսի 17-19-ը Հայաստանյայց Ավետարանական եկեղեցու հովիվների եւ ծառայողների համար կազմակերպված դասընթացի ժամանակ:

  • Աստվածաշնչի անսխալականությունը
  • Զուգականոն գրքեր
  • Ո՞վ է Աստվածաշնչի ուսուցիչը