Նպատակը եվ ժանրը


 • Ներածություն
 • 1-ին գլուխ
 • 2.1-7- ԵՓԵՍՈՍ
 • 2.8-11- ԶՄՅՈՒՌՆԻԱ
 • 2.12-17- ՊԵՐԳԱՄՈՆ
 • 2.18-29- Թիվատիր
 • 3.1-6- ՍԱՐԴԻԿԵ
 • 3.7-13- ՖԻԼԱԴԵԼՖԻԱ
 • 3.14-22- ԼԱՎՈԴԻԿԵ
 • 4-րդ գլուխ
 • 5-րդ գլուխ
 • 6-րդ գլուխ