ՀԱԵ Դիլիջանի համայնքի նոր եկեղեցաշենքի նավակատիքը

ՀԱԵ Դիլիջանի համայնքի նոր եկեղեցաշենքի նավակատիքը