16.04.2019թ.- Պատ. Գագիկ Դանիելյան, «Ի՞նչ էր խաչը հույների համար» (Գործք Առաքելոց 26)