01.10.2017թ.- Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Քրիստոսի սերը» (Եփեսացիս 3.13-19)