31.12.20172թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Քո տունը` իմ սիրտն է» (Երեմիա 2.12-13)