04.02.2018թ.-Վեր.Մկրտիչ Մելքոնյան, «Ինձ հիշելու համար» (Ա Կորնթացիներին 11.23-28)