11.02.2018թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Երբ վկան է խոսում» (Ա Հովհաննես 1.1-4)