18.02.2018թ.-Պատ. Ատոմ Սիմոնյան, «Լույսի մեջ քայլել» (Ա Հովհաննես 1.5-10)