04.03.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Լինել Նրա նման» (Ա Հովհաննես 3.1-10)