25.03.2018թ.-Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Ովսաննա» (Հովհաննես 12.12-19)