01.04.2018թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Երբ վկան լռում է» (Մարկոս 16.1-8)