13.05.2018թ.-Պատ. Ատոմ Սիմոնյան, «Սուրբ Հոգու դերը» (Հովհաննես 14.8-17)