20.05.2018թ.-Վեր. Գրիգոր Յումուշակյան, «Հոգեգալուստը» (Գործք Առաքելոց 2.1-21, 37-47)