03.06.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Սրբության հետքերով` մեղքի գիտակցումը» (Ա.Հովհ. 1.5-2.2, 3.4)