10.06.2018թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Սրբության հետքերով` ապաշխարություն» (Մատթեւոս 21.28-32)