24.06.2018թ.-Արմո Արզումանյան, «Սրբության հետքերով` մտքի նորոգություն» (Հռովմեացիս 12:1-3)