15.07.2018թ.- Վեր.Փոլ Հայդոսթյան, «Բարի Հովիվը» (Հովհաննես 10.7-17)