19.08.2018թ.-Պատ. Փոլ Սվաջյան, «Ծարավ եմ» (Բ. Թագ. 23.13-18,Հովհ.19.28-30)