26.08.2018թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Եթե Տերը կամենա» (Հակոբոս 4.13-17)