08.05.2016թ.- Պատ. Ավետիք Խաչատրյան, «Համբարձման խորհուրդը» (Գործք. 1.6-11, Ա Տիմոթեոսին 3.16)