07.10.2018թ.- Վեր. Ժոել Միքայելյան, «Բարություն» (Սաղմոս 4.6, Եզեկիլ 1.1-5, Բ Կորնթ. 12.7-10, Մարկ. 6.1-6)