14.10.2018թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Լեռան քարոզը» (Մատթեւոս 4.25-5.3)