04.11.2018թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Երանելիներ՝ մեր մեջ բնավորություն կերտենք» (Մատթեւոս 5.8-9)