15.05.2016թ.- Վեր. Մկրտիչ Մելքոնյան, «Սուրբ Հոգին ձեզ վրա» (Գործք. 2.42-47)