11.11.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Երանելիներ՝ մեր մեջ բնավորություն կերտենք» (Մատթեւոս 5.10-12)