18.11.2018թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Աղ և լույս` հարաբերություն դրսի աշխարհի հետ» (Մատթ. 5.13-16)