25.11.2018թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Օրենքի ամբողջացումը Քրիստոսով» (Մատթ. 5.17-20)