09.12.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Հույսի Աստված» (Հռովմ. 15.4-13)