16.12.2018թ.-Պատ.Ատոմ Սիմոնյան, «Հավատք» (Եբրայեցիս 11.1-8)