23.12.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Ուրախության Աստված» (Ղուկաս 2.7-15)