30.12.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Խաղաղության Աստված» (Ղուկաս 2.7-15)