06.01.2018թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Հայտնված Աստված» (Եսայի 60.1-7)