22.05.2016թ.- Վեր. Հարություն Սելիմյան, «Բերդեր քանդել՝ Աստծո գիտությամբ » (Բ Կորնթացիս 10.1-6)