10.02.2019թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Օրենքի հոգին` չարին հակառակ» (Մատթևոս 5.38-42)