24.02.2019թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Քրիստոնեական հոգևորություն` արդարության կենսակերպը» (Մատթևոս 6.1-4)