17.03.2019թ.- Վեր. Ավետիք Խաչատրյան, «Քրիստոնեական հոգևորություն` ծոմապահություն» (Մատթ.6.16-18)