05.06.2016թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Մկրտությունը մեզ ի՞նչ է հիշեցնում» (Հռոմեացիներին 6.1-14)