09.06.2019թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը» (Հովհաննես 3.1-11, Եզեկիել 36.25-27)