16.06.2019թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Հոգեգալուստից հետո» (Գործք Առաքելոց 2.42)