12.06.2016թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Նորը` հնի փոխարեն» (Եփեսացիներին 4.17-5.1-2)