21.07.2019թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Զգուշացում կեղծիքից» (Մատթևոս 7.13-20)