28.07.2019թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Քրիստոնեական նվիրում» (Մատթևոս 7.21-29)